Promentorium

Promentorium

Kurucumuz Mesut Can Suntay’ın Promentorium ile sohbeti:
Kurucumuz Mesut Can Suntay’ın, Türkiye’de ve dünyada ilk defa proenneagram metodolojisi kullanan CharacterIX kişilik envanteri, bu envanterin nasıl kullanıldığı ve hangi detaylarda yardımcı olduğu ve iş hayatı üzerine sohbetini yandaki videoda izleyebilirsiniz.

Scroll to Top