Yurtdışında Operasyonu Olan Şirketlerin Ücret ve Yan Faydalar Yönetimi ve Danışmanlığı Hizmetleri

Yurtdışında Operasyonu Olan Şirketlerin Ücret ve Yan Faydalar Yönetimi ve Danışmanlığı Hizmetleri

Şirketlerimiz ihracat rekorları kırıyor, yakın coğrafyasının birçok alanda teknoloji, tecrübe merkezi haline geliyor. Bu başarının yanında şirketlerimiz diğer ülkelerin ekonomilerine de destek veriyor ve önemli yatırımlar yapıyor. Yatırımların olduğu bu ülkelerdeki Toplam Ödül yönetimi ile ilgili kanun, genel piyasa ve maliyet perspektiflerinden etkin tasarımlarla oralarda çalışan iş gücünün de işe bağlılığını artırıyoruz, ilgili coğrafyalarda karşılaşılan bilinmezlikleri netleştiriyoruz. Küresel ve Bölgesel yönetim sorumluluğu olan tüm şirketlerin operasyonlarının olduğu yerlerdeki Toplam Ödül Yönetimi’ne ilişkin süreçlerine destek veriyoruz. Yurtdışında operasyonu olan şirketlerin yerel iş hukuku, vergi-SGK politikaları, yerel Toplam Ödül Yönetimi uygulamalarını takibini ve idaresini kolaylaştırıyor ve maliyetlerini düşürüyoruz.

Scroll to Top